Historia zmian : Akta prawne

Data utworzenia:  2010-11-02 12:06:01   Użytkownik:  Małgorzata Skrzypek

Serwis mBIP jest zgodny ze wszystkimi wymogi, m.in. realizuje założenia poszczególnych aktów prawnych:


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)
Jest podstawowym aktem prawnym regulującym zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce. Nakłada ona na wszystkie władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne (urzędy centralne, wojewódzkie, powiatowe, gminne, stowarzyszenia, partie polityczne, związki zawodowe, organy samorządów zawodowych, podmioty reprezentujące Skarb Państwa etc.) obowiązek prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)
Rozporządzenie reguluje wymogi techniczne wobec stron Biuletynu informacji Publicznej.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
Podstawowy akt wykonawczy regulujący funkcjonowanie BIP. Zawiera przepisy wykonawcze określające szczegółowy zakres merytoryczny, formę, standardy zabezpieczeń i funkcjonalność BIP.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatnościAkceptuję